Bestyrelsen (februar 2023)

Peter Kristensen

Formand

Hus 213

Anette Krogh

Næstformand

Hus 204


Jan Høher-Larsen

 Bestyrelsesmedlem

 Hus 216


John Kaspersen

 Bestyrelsesmedlem

 Hus 182

Lars Sandberg

Bestyrelsesmedlem

Hus 196

Administration og regnskab

Regnskab & Administration ApS er administrator for Ejerforeningen Oddevejen. Vi bistår foreningen med det daglige bogholderi, betalinger, aconto faktureringer, forbrugsopgørelser og regnskabsudarbejdelse med mere. Vi er samlet set en flok på omkring 20 medarbejdere, der alle brænder for regnskab og økonomi.

Lone Lærche

Administration

Mobil: +45 26 79 12 70
Mail:

Henrik Berg Svendsen

Forbrugsopgørelser

Mobil: +45 25 26 03 05
Mail:

Tina Berg Svendsen

Regnskabsaflæggelse

Mobil: +45 25 37 96 38
Mail: