Om ejerforeningen

Oddevejen-55

Ejerforeningen Oddevejen blev dannet i 2016, da feriehusene blev udstykket i selvstændige ferieboliger. Området omfatter 121 ens huse på 75 kvadratmeter og en tidligere inspektørbolig, der som den eneste har status af helårsbeboelse. De øvrige huse har status af ejerlejligheder uden bopælsret. 

Ejerforeningens opgave er at repræsentere beboerne over for myndigheder, samarbejdspartnere og leverandører af bl.a. el, vand og varme samt sikre vedligeholdelse af fællesarealer og i det hele taget varetage de rettigheder og forpligtelser, ejerne har påtaget sig i fællesskab.

Ejerne af feriehusene på Oddevejen har  Hindsgavl Dyrehave og Fænøsund som nærmeste naboer. Oddevejen ligger et par kilometer fra Middelfart centrum og tæt på den gamle Lillebæltsbro.

Feriekoncernen Landal GreenParks er samarbejdspartner og formidler af de feriehuse, som er sat til udlejning. I centerbygningen står Landal for indendørs og udendørs svømmebassiner finansieret af ejerforeningen. Datterselskabet Søhøjlandets Attraktioner er vicevært for ejerforeningen.

Firmaet Regnskab & Administration i Brenderup varetager foreningens regnskabsføring, opkrævninger for forbrug af vand og el samt kontingent til ejerforeningen og dertil knyttede opgaver.