Nyhedsinfo fra bestyrelsen august 2020

Om bl.a generalforsamling, parkering og fællespostkasse

GENERALFORSAMLINGEN – Med mindre der de kommende uger iværksættes yderligere restriktioner, ser det ud til, at det denne gang vil lykkes at få afviklet vores ordinære generalforsamling. Af hensyn til traktement og de gældende pladskrav beder vi om, at man tilmelder sig på den særlige mailadresse:
REGNSKABET FOR 2019 – På grund af sommerferie er det underskrevet meget sent. Underskriftsbladet medfølger derfor ikke, men vil naturligvis være tilgængeligt på generalforsamlingen.
FORSLAG – Indtil næste søndag den 9. august kan alle medlemmer indsende forslag, man ønsker at få behandlet på generalforsamlingen. De allerede fremsendte forslag forud for den oprindelige dato for generalforsamlingen vil – med mindre bestyrelsen hører noget andet – blive betragtet som opretholdt. Alle forslag vil sammen med den endelige dagsorden blive udsendt en uge før generalforsamlingen.
PARKERING PÅ VÆNGERNE er som sagt og skrevet tidligere ikke tilladt. Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra brandvæsenet om at gøre noget ved problemet. Ellers risikerer vi et krav om opsætning af bomme eller lignende afspærringer. I bestyrelsen er vi opmærksomme på, at de fire første vænger mangler parkeringspladser uden for vængerne, fordi der ikke er plads nok langs Oddevejen. Det er en udfordring som en ny bestyrelse må se nærmere på. Indtil da kan vi kun henvise til de få pladser vil indkørslen til vængerne og til parkeringspladsen foran centret eller til området efter vaskehuset, hvor der er masser af plads. Vi har aftalt med Landal, at de beder alle lejere om at respektere parkeringsbestemmelserne. Tilsvarende beder bestyrelsen alle medlemmer af ejerforeningen om at gøre det samme.
Flere har henvendt sig om gjort opmærksom på, at der er placeret en autocamper på parkeringsområdet. Den bedes fjernet omgående. Parkeringspladserne er ikke campingområde, og der er masser af muligheder i omegnen til at parkere en autocamper.
FÆLLESPOSTKASSEN meldes gang på gang propfuld af breve til ejere og lejere. Det er ikke særlig hensigtsmæssigt. Det er værd at gøre opmærksom på, at vi ejere ikke kan have bopæl og dermed postadresse på Oddevejen. Uanset, hvor meget eller lidt vi benytter vores feriehus, skal vi have en postadresse et andet sted. Det er heldigvis ikke noget stort problem, eftersom vi modtager den meste post som e-mail eller i vores e-boks. Uafhentede breve, der henligger i fællespostkassen, bliver efter et stykke tid returneret til afsenderen.
LANDAL har efter en svag start på grund af corona haft fuldt udlejning i juli og har det et stykke ind i august. Bestyrelsen har haft lejlighed til at kigge på fordelingen af udlejningen og har foreløbig intet at bemærke. Landal regner med et gennemsnitligt omsætningsresultat pr. hus på 90.- 100.000 kr. i 2020. Det svarer til en lejeindtægt på omkring 50.000 kr.
For interesserede ejere er der salg af diverse morgenbrød på centret. Det skal bestilles dagen før.
Cirkus HJEMVE slår teltet op her de næste tre dage. Det er hyret af Autistforeningen, som de spiller forestilling for tirsdag den 4. august. Som noget helt ekstraordinært har de indvilget i at spille en forestilling på onsdag den 5. august for Landals øvrige gæster og medlemmerne af ejerforeningen. Tilmelding i receptionen. Pris pr. billet 75 kr. Der er kun ca. 80 pladser i teltet. Cirkus Hjemve er et samarbejde mellem to Corona-ramte cirkus: Cirkus Mongo og Cirkus Krone.