Generalforsamling 30. august

Orientering fra bestyrelsen om generalforsamling, beplantningspolitik og rammer for ændringer af husenes udseende

Den corona-udsatte ordinære generalforsamling vil blive holdt søndag den 30. august kl. 13.00. Vi begynder helt forfra med indkaldelsen. Den første indkaldelse sendes ud med et varsel på fire uger, altså senest den 2. august. Sidste frist for forslag til generalforsamlingen bliver den 9. august, og senest den 23. august følger den endelige indkaldelse.

ÆNDRINGER AF HUSENES YDRE – Sidste års store og langvarige debatemne på generalforsamlingen var rammerne for de forandringer, vi som medlemmer må foretage på vores huse. Bestyrelsen vil onsdag den 22. juli fra kl. 16.30 foretage en rundgang og bese de ændringer, ejerne har foretaget. Formålet er at konstatere om forandringer og forbedringer overholder Bilag A til vedtægterne, der blev besluttet på generalforsamlingen i 2019. Det gælder forskrifterne om malingsfarve, placering af større vindue i gavlen, højden på plankeværk m.v.  Bilaget kan ses på hjemmesiden. Hvis du har særlige bemærkninger i tilknytning til rundgangen er du velkommen til at skrive til bestyrelsen.

TRÆER – Vi holder alle af de mange træer, vi er omgivet af på Oddevejen. Men bestyrelsen får jævnligt henvendelser fra medlemmer, der er bekymrede for de høje træer, fordi de skygger og kan udgøre en fare for at skade liv og ejendom i tilfælde af en storm. På sidste års generalforsamlingen stillede bestyrelsen i udsigt at komme tilbage med et forslag om en gradvis fornyelse af beplantningen. Vi er i kontakt med en landskabsarkitekt, som hjælper os med opgaven og forhåbentlig når at have et udspil parat, når vi mødes den 30. august.