Nyhedsbrev marts

LYS OG LAMPER – I overensstemmelse med den beslutning, der blev vedtaget på generalforsamlingen sidste år er bestyrelsen ved at udforme et projekt for renovering og delvis udskiftning af udendørsbelysningen på stier og veje. Vi har fået to tilbud hjem og en lille gruppe med bestyrelsesmedlem Pia Stokvad Rubenius i spidsen er i færd med får en endelig løsning på plads. Projektet har ligget underdrejet på grund af de langvarige stridigheder og forhandlinger om udlejning og eneretsaftaler.

GENTAGELSE AF EFTERLYSNING – I forrige nyhedsbrev efterlyste vi et medlem, som vil stå som koordinator i forbindelse med en eventuel erstatningssag mod Sund & Skov som følge af den afbrudte eneretsaftale. Som beskrevet skal den pågældende være en af de berørte udlejere, som har lidt økonomisk skade, fordi eneretsaftalen med Sund & Skov ikke længere eksisterer. Ingen har imidlertid meldt sin interesse ved fristens udløb den 2. marts. Derfor har bestyrelsen besluttet at forlænge fristen for at melde sig til den 31. marts.

STORT VINDUE – ejerne af nr. 212 og 135 har bedt bestyrelsen om godkendelse til at udskifte det lille vindue i gavlen med et større vindue i henhold til de regler, der blev vedtaget på generalforsamlingen i maj 2019. Enhver kan inden for de næste to uger gøre indsigelse til bestyrelsen, hvis man mener at det større vindue i de to huse giver gener. Det kan ske til foreningens mail senest den 25. marts.


GENERALFORSAMLINGEN – Husk at sætte kryds i kalenderen ved den 17. maj