Generalforsamlingen er udsat

Ifølge regeringens udmelding om fase 2 i genåbningen af Danmark, er der fortsat forbud mod forsamlinger på mere end ti personer. Det betyder desværre, at vi er nødt til at udsætte den planlagte ordinære generalforsamling den 17. maj til et senere tidspunkt.

Hvis partiledernes enighed om fase 3 står ved magt, bliver det tidligst i august, vi er i stand til at samle de 80-100 medlemmer, der sædvanligvis deltager i ejerforeningens generalforsamlinger. Den vil, når det er muligt, blive indkaldt med mindst fire ugers varsel og med de sædvanlige frister for indsendelse af forslag og udsendelse af en endelig dagsorden.

De forslag, bestyrelsen allerede har modtaget, vil naturligvis stadig være gældende med mindre vi får besked om, at de er trukket tilbage.

FACEBOOK – På baggrund af en debat om, hvem der må være medlem, og flere tilfælde af personindgreb har bestyrelsen besluttet, at der skal udarbejdes nogle mere præcise retningslinjer for brugen af og deltagelsen i ejerforeningens Facebook-gruppe.

STØRRE GAVLVINDUE – Anette Krogh og Preben Koch i hus 204 har bedt om at kunne udskifte det lille vindue i stuen med et større i overensstemmelse med de gældende regler. Eventuelle indsigelser skal være modtaget af bestyrelsen senest den 22. maj.