Orientering fra bestyrelsen april 2020

GENERALFORSAMLINGEN – Det er med frygt for at måtte aflyse, at vi har valgt at fastholde den 17. maj som dato for den ordinære generalforsamling. Vi forventer, at forbuddet mod forsamlinger på mere end ti personer bliver lempet i løbet af de kommende uger, men vi ved på nuværende tidspunkt ikke, hvor mange vi må have lov til at være. Vi kan altså blive tvunget til at udsætte generalforsamlingen til et senere tidspunkt, men efterhånden har der hobet sig så mange udsættelser op for de fleste, at det kan blive svært at finde et nyt tidspunkt. Vi håber derfor meget på, at den 17. maj går an.

KOM KUN ÉN PERSON – Af hensyn til traktement og de omtalte regler om deltagerantal beder vi om, at man tilmelder sig på den særlige mailadresse: . Ved alle hidtidige møder har det været en stor glæde for bestyrelsen, at så mange har lyst til at deltage i debatter og beslutninger. Men denne gang gælder det om at begrænse deltagerantallet. Derfor beder vi om at overveje, om det er nok at sende én person fra hvert hus til generalforsamlingen. Vi kan og vil ikke nedlægge noget forbud, men jo flere vi er tilmeldt, desto tættere er vi på en tvungen udsættelse af generalforsamlingen.

FORSLAG FRA BESTYRELSEN – I bestyrelsen arbejder vi med et forslag til vedtægtsændring, der skal gøre det muligt at etablere en opsparingsfond til imødegåelse af særligt kostbare vedligeholdelsesarbejder. Det kan fx være i forbindelse med påkrævet reparation og udskiftning af kloakledninger. Ved at have en opsparing af en fornuftig størrelsesorden slipper vi for at skulle opkræve ekstra bidrag fra medlemmerne i den slags situationer. Det endelige forslag følger med den endelige dagsorden, der sendes ud en uge før generalforsamlingen.

FORSLAG FRA MEDLEMMERNE – Det er som bekendt ikke blot bestyrelsen, der kan fremsætte forslag på generalforsamlingen. Det kan alle medlemmer. Formanden skal modtage sådanne forslag senest næste søndag den 26. april. Send forslaget til .

HJEMMESIDEN ER NÆSTEN KLAR – Den har ligget underdrejet i lang tid, men i mangel af bedre har formanden kastet sig over det afsluttende arbejde. Det er lykkedes så vidt, at der nu blot mangler at blive kastet mere indhold ind på siderne. Eksempelvis alle ejerforeningens generalforsamlingsreferater og aftaler. Alle er velkomne til snigpremiere på https://oddevejen.dk. Fra den 27. april gælder det for alvor. Og vi hører meget gerne om fejl og mangler, men altså først efter den rigtige premiere.

GAVLVINDUE – Lysten til at skifte det lille gavlvindue ud med et større griber om sig. Og tilsyneladende er der ingen, der føler sig generet. Denne gang er det hus 207, der beder om et OK. Eventuelle indsigelser skal sendes til ejerforeningen senest den 1. maj på mailadressen .

SVØMMEHALLEN – Den er som bekendt ramt af corona. Når det aftalte maksimum på 65 lukkedage er passeret i begyndelsen af maj stopper bidraget til driften fra ejerforeningen, indtil myndighederne giver lov til at genåbne svømmebassinerne.